Pozrite sa aké sú zmeny pravidiel nových registrácii do parkovacieho systému

1689

Mestská časť Bratislava-Petržalka zavádza viaceré novinky v súvislosti s registráciou vozidiel do parkovacieho systému.

V snahe vyjsť žiadateľom v ústrety zavádza mestská časť aj možnosť zasielať potrebné doklady prostredníctvom e-mailu vozidlo@petrzalka.sk.

Pre cudzincov zriadila mestská časť mailovú adresu rezident@petrzalka.sk, kde môžu posielať potvrdenia o pobyte.
Pri zdokladovaní už nevyžadujeme kópiu občianskeho preukazu. Žiadateľ má 5 pracovných dní odo dňa registrácie na to, aby doložil potrebné dokumenty osobne alebo e-mailom, inak hrozí, že jeho žiadosť o registráciu stratí platnosť a o registráciu vozidla bude musieť požiadať znova. Pri zdokladovaní registrácie uveďte váš kód pre komunikáciu s úradom.

Aké dokumenty je potrebné priniesť/poslať?

VLASTNÍK VOZIDLA – technický preukaz, ktorý preukazuje, že ste vlastníkom (držiteľom) daného vozidla.

SLUŽOBNÉ VOZIDLO NA SÚKROMNÉ ÚČELY – technický preukaz a potvrdenie od zamestnávateľa, že môžete vozidlo využívať na súkromné účely.

VOZIDLO MANŽEL/MANŽELKA – sobášny list a technický preukaz, ktorý preukazuje, že manžel/ka je vlastníkom (držiteľom) daného vozidla.

VOZIDLO RODIČA – technický preukaz a čestné prehlásenie rodiča o používaní vozidla s jeho overeným podpisom.

Všetky dôležité informácie o registrácii vozidla nájdete na stránke https://parkovanievpetrzalke.sk/caste-otazky/.

Zdroj: Petržalka