Pozrite sa ako pokračuje výstavba električkovej trate v Petržalke (FOTO)

1167
Petržalská električka
Základy trakčných stožiarov na Gessayovej

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta.

V súvislosti s výstavbou električkovej vzniká na Kutlíkovej ulici nové štvorprúdové cestné premostenie Chorvátskeho ramena. Bezpečnejšie a logickejšie ako súčasný “lievik”. Práve teraz tu realizuje zhotoviteľ veľkopriemerové pilóty, ktoré budú súčasťou základov nového mosta. Aktuálne sa tu vŕta a bezprostredne po vyhotovení vrtu prebehne uloženie betonárskej výstuže a samotná betonáž pilót.

Práce na výstavbe električkovej trate prebiehajú súčasne aj v ďalších úsekoch, napríklad za zastávkou Jungmannova sa postupne pracuje na odstraňovaní násypu pôvodnej komunikácie a premostenia Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste, čomu predchádzalo zložité odstraňovanie pôvodných inžinierských sietí. Pokračujú tiež práce na mostných objektoch. Na moste pri Pápežskej lúke bude pokračovať armovanie a betonáž podpier. Plynulo budú prebiehať zemné práce na násypoch pod električkovou traťou. Začnú sa práce na stavebnej častí meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom.

Aktuálny priebeh prác zdokumentoval Dalibor Jančík: „Stavba sa posúva viditeľne vpred. Oproti minulému fotografovaniu pred približne mesiacom sa tam zmenilo dosť vecí. Prebieha budovanie najzložitejších častí ako je budovanie premostení cez rameno vo všetkých troch lokalitách. Na mnohých miestach sa pokladá už jedna z poslednejších vrstiev podkladu pod budúce podložie koľajníc. Štrkové podložie sa realizuje v mieste zastávky Lúčanka. Veľká časť betónových základov na stožiare je hotová už dlhodobejšie. V miesta zastávky Lúčanka prechádza traťou hlavná kanalizácia DN 4200/3300. Vďaka tomuto sa v tomto mieste vybudovali už podzemné pilóty. Na tomto mieste bude totiž vybudovaný betónový „mostík“ aby bolo potrubie ochranené v čo najväčšej miere. Pilóty na budúcu halu sú taktiež už dlhšie vybudované. Jedna z najnovších vecí v projekte je vybetónovaná základová doska na budúcu meniareň Panónska.“

Foto: Dalibor Jančík