Pozrite si víťazný návrh na obnovu Jurigovho námestia v Karlovej Vsi

1157

Na Jurigovom námestí v bratislavskej Karlovej Vsi má v budúcnosti pribudnúť farebné detské ihrisko s trampolínami i malé námestíčko v štýle talianskej piazzetty. Pôvodná fontána má byť prístupnejšia. Vyplýva to z víťazného návrhu architektonicko-krajinárskej súťaže, o ktorom informoval Metropolitný inštitút Bratislavy. Priebeh samotnej realizácie bude zrejmý až po vzniku projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia terasovitého priestoru by mala priniesť  komfortnejšie a príjemnejšie prostredie. Zjednodušenie pohybu na terasovitej ploche má zabezpečiť výťah, lepšiu mikroklímu zase pergoly so zelenou strechou a popínavkami. „Architekti vo svojom návrhu rátajú aj s premysleným systémom na zadržiavanie a následné využitie dažďovej vody,“ priblížil riaditeľ sekcie súťaží na MIB Peter Lényi, podľa ktorého víťazný návrh prezentuje citlivý, ale sebavedomý prístup k riešeniu technicky komplikovaného zadania terasovitého námestia na sídlisku, čím zároveň ukazuje možnú cestu aj pre podobné zadania nadúrovňových terás, typických pre viaceré sídliská v hlavnom meste.

V roku 2022 sa bude tvoriť projektová dokumentácia, z nej vyplynie presnejší harmonogram realizácie obnovy námestia. Samotná rekonštrukcia námestia bude s najväčšou pravdepodobnosťou rozdelená na viaceré etapy.

Jurigovo námestie je súčasťou sídliska zo 60. rokov minulého storočia a nachádza sa čiastočne na strechách prevádzok. Rôzne skupiny obyvateľov tak mali na toto námestie komplikovaný prístup. Najlepším riešením na odstránenie bariér sa ukázal byť výťah, ktorý bude najkomfortnejším a zároveň najmenším zásahom do verejného priestoru.

V priebehu budúceho roka má byť dokončená projektová dokumentácia, ktorá je náročná vzhľadom na technické spevnenie a opravy pôvodnej nosnej konštrukcie. Celková komplexná obnova sa bude realizovať v niekoľkých etapách a začiatok prvej etapy sa plánuje v priebehu roka 2024.

Zdroj: TASR, Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk