Pozrite si výsledky Majstrovstiev Bratislavského kraja v šachu

2080

Majstrovstvá Bratislavského kraja štvorčlenných zmiešaných družstiev žiakov/čok základných škôl a študentov/iek stredných škôl sa uskutočnili 6. – 7. 2. 2020 v priestoroch Kultúrneho centra Fontána (Ožvoldíkova 12) v bratislavskej Dúbravke. V treťom ročníku sme opäť zaznamenali rekordný záujem zo strany škôl.

Vo štvrtok 6.2. odohrali svoju súťaž študenti a študentky stredných škôl. Za účasti 10-tich družstiev z 9-tich stredných škôl zvíťazilo družstvo s najnižším vekovým priemerom. Žiaci zo Spojenej školy a Gym. J. Hronca, Novohradská 3 BA2 v zložení Ema Walterová, Simona Bochničková, Samuel Havalda, Ján Horváth spolu nazbierali 24 z 28 možných bodov a suverénne ovládli celý turnaj. Druhé miesto s 20-imi bodmi obsadili študenti Súkromného gymnázia CENADA A, Majerníkova 62 BA4 (D. Gžib, J. Rybiansky, L. Strišková, P. Halamka). Na treťom mieste finišovali so 17,5 bodmi obhajcovia titulu z Gymnázia Grösslingová 18 BA1 (A. Zetocha, J. Osadský, A. Sobeková, P. Kravár, Š. Jelok), ktorí len o pomocné hodnotenie predstihli Gymnáziu Pankúchova 5.

Na jednotlivých šachovniciach boli najlepší: 1. šachovnica – Daniel Chlpek (Gym. Pankúchova) 6/7, 2. šachovnica – Michal Valigurský (Gym. 1. mája 8, Malacky) 6,5/7, 3. šachovnica – Samuel Havalda (SŠ J. Hronca) 7/7, 4. šachovnica – Ján Horváth (SŠ J. Hronca) 7/7. Súťaže sa zúčastnilo spolu 42 študentov a študentiek.

Celkové výsledky SŠ nájdete tu – http://chess-results.com/tnr509337.aspx

Skutočným testom schopností organizátorov bol piatkový turnaj žiakov základných škôl. Prezentovalo sa 34 družstiev z 32 základných škôl celého Bratislavského kraja. Turnaj slávnostným príhovorom otvorila Mgr. Dagmar Augustínska, vedúca oddelenia mládeže a športu BSK. Spolu súťažilo až 150 detí z toho až 46 dievčat, čo znamená pravdepodobne najväčší bratislavský turnaj tohto roku. Aj tu sa presadilo favorizované družstvo Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium Teplická 7, BA3 (Vladimír Bochnička, Oliver Šoltys, Tomáš Čižmár, Gréta Kapolková), ktoré zvíťazilo vo všetkých 7-mich stretnutiach a získalo spolu 24,5 bodu. S výrazným odstupom so ziskom 19 bodov skončili druhí žiaci z Gymnázia Grösslingová 18 BA1 (D. Compel, J. Lakota, J. Šiagi, E. Pálková, K. Koutná). O bronzových medailách pre Spojenú školu sv. Františka, Karloveská 32 BA4 (Š. Šalgovič, Ľ. Skach, A. Krúpa, L. Ružičková) rozhodlo ažtretie pomocné kritérium, Buchholz, teda vyšší súčet bodov všetkých súperov. Rovnaký počet 18 partiových bodov, 9 zápasových bodov a remízu vo vzájomnom zápase vybojovali aj žiaci ZŠ Za kasárňou BA3.

1. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gym. Teplická 7: T. Čižmár, O. Šoltys, V. Bochnička, G. Kapolková, v zadnom rade org. S.Vlček, rozhodca P. Falťan

Pozoruhodné výsledky dosiahli na jednotlivých šachovniciach dievčatá. Prestížnu 1. šachovnicu 100%-ným výkonom 7/7 získala Hana Horváthová (ZŠ Holíčska 50 BA5), na 2. šachovnici rovnakým výsledkom dominoval Ľubomír Skach (SŠ sv. Františka BA4). 3. šachovnicu výsledkom 6/7 získal pre seba Tomáš Čižmár (ŠPMNDaG Teplická BA3), na 4. šachovnici bola neomylná Gréta Kapolková (ŠPMNDaG Teplická BA3) 7/7. Medzi náhradníkmi nazbierala najviac bodov 5,5/7 Tamara Štiftová (ZŠ Tbiliská 4 BA3). Najmladším účastníkom bol len 7-ročný Peter Argunov zo ZŠ Ružová dolina 29, BA2.

Celkové výsledky ZŠ nájdete tu – http://chess-results.com/tnr509079.aspx

Spolu sa oboch turnajov zúčastnilo 192 hráčov, čo je oproti minulému roku nárast o 40 žiakov.

Oba turnaje rozhodoval hlavný rozhodca Peter Falťan, v turnaji družstiev ZŠ mu pomáhali Michal Vrba, Boris Rintel, Pavol Pytlík, Matej Čertík. Aj vďaka pomoci vedúcich ostatných tímov a disciplíne detí sa darilo udržiavať dobré podmienky na hru všetkým hráčom.

Fotografie si možno prezrieť na https://photos.app.goo.gl/RY9aPxKW7EZDxhX2A a na facebooku BŠA.

Turnaj organizačne zabezpečoval Stanislav Vlček z Bratislavského šachového zväzu, materiálne ho podporili kluby ŠK Tatran, ŠK Doprastav a SG CENADA.

Vďaka prináleží aj MČ Dúbravka za poskytnutie priestorov a služieb v KC Fontána a Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu zabezpečenú cez svoj grantový program Bratislavská regionálna dotačná schéma.