Pozrite si zoznam stredných škôl v Bratislavskom kraji, na ktorých je prerušené vyučovanie kvôli koronavírusu

12565

Bratislavský samosprávny kraj sprísňuje preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. V spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa bude prerušené vyučovanie na všetkých stredných školách v Bratislavskom kraji.

Opatrenia sa týkajú týchto 54 župných škôl:

GYMNÁZIUM ALBERTA EINSTEINA, Einsteinova 35, Bratislava

GYMNÁZIUM ANTONA BERNOLÁKA, Lichnerova 69, Senec

GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, Ivana Horvátha 14, Bratislava

GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA, Vazovova 6, Bratislava

GYMNÁZIUM KAROLA ŠTÚRA, Námestie Slobody 5, Modra

GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO, Tomášikova 2, Bratislava

GYMNÁZIUM, Grösslingova 18, Bratislava

GYMNÁZIUM, Hubeného 23, Bratislava

GYMNÁZIUM, Pankúchova 6, Bratislava

GYMNÁZIUM, Senecká 2, Pezinok

GYMNÁZIUM, Ulica 1. mája 8, Malacky

HOTELOVÁ AKADÉMIA, Mikovíniho 1, Bratislava

KONZERVATÓRIUM, Tolstého 11, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Dudova 4, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Myslenická 1, Pezinok

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Nevädzová 3, Bratislava

OBCHODNÁ AKADÉMIA, Račianska 107, Bratislava

SPOJENÁ ŠKOLA, Bratislavská 44, Malinovo

SPOJENÁ ŠKOLA, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

SPOJENÁ ŠKOLA, Tokajícka 24, Bratislava

SPOJENÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Lichnerova 71, Senec

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ A PODNIKANIA, Kysucká 14, Senec

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA BEAUTY SLUŽIEB, Račianska 105, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Rybničná 59, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A HOTELOVÝCH SLUŽIEB, Farského 9, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, Na pántoch 9, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ, Vlčie hrdlo 50, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ, Hlinícka 1, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KADERNÍCTVA A VIZÁŽISTIKY, Svätoplukova 2, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MASMEDIÁLNYCH A INFORMAČNÝCH ŠTÚDIÍ, Kadnárová 7, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB SAMUELA JURKOVIČA, Sklenárova 1, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Bullova 2, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ, Sokolská 6, Modra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, Strečnianska 20, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ, Račianska 190, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, Vranovská 4, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNOLÓGIÍ A REMESIEL, Ivanská cesta 21, Bratislava

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VINÁRSKO-OVOCINÁRSKA, Kostolná 3, Modra

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Myslenická 1, Pezinok

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Kvačalova 20, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Hálova 16, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Ulica Karola Adlera 5, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Zochova 9, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ A GEODETICKÁ, Drieňová 35, Bratislava

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Strečnianska 20, Bratislava

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA, Záhradnícka 44, Bratislava

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA SCÉNICKÉHO VÝTVARNÍCTVA, Sklenárova 7, Bratislava

ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU JOSEFA VYDRU, Dúbravská cesta 11, Bratislava

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM, Ostredková 10, Bratislava

TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM EVY JACZOVEJ, Gorazdova 20, Bratislava

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM, Dunajská 13,  Bratislava

ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM, Teplická 7, 831 02 Bratislava

JAZYKOVÁ ŠKOLA PALISÁDY 38, 811 06 Bratislava

ŠKOLSKÝ INTERNÁT, TRNAVSKÁ CESTA 2, Bratislava