Pozývame vás na Deň otvorených dverí do zmodernizovanej SOŠ informačných technológií na Hlinickej

1147

Aj tento rok otvára Stredná odborná škola informačných technológií na Hlinickej brány školy pre širokú verejnosť. Viac o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách sa môžete dozvedieť na Dňoch otvorených dverí, ktoré sa budú konať v utorok 29. novembra od 8:30 do 15:30.

Škola má dlhoročnú tradíciu a množstvo úspešných absolventov. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami. Rôznorodosť školských a mimoškolských aktivít stavia školu do popredia v odbornom vzdelávaní. Samozrejmosťou je jazyková vybavenosť a preto škola vyučuje anglický jazyk štandardnou formou, na workshopoch v rámci lekcií odbornej terminológie a taktiež aj na samostatných krúžkoch konverzácie.

Informačné technológie sú jednou z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. IT sú dnes neodmysliteľnou súčasťou činností nášho každodenného života vo všetkých oblastiach. Škola vyučuje v oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií a programovania.

Stredná odborná škola informačných technológií na Hlinickej je jediná IT stredná škola v Bratislave a okolí. Okrem teórie poskytuje študentom aj potrebnú prax či technické vzdelanie v odbore informačných technológií. Disponuje niekoľkými laboratóriami výpočtovej a telekomunikačnej technik a taktiež spolupracuje s odborníkmi z praxe.

Pre podporu odborného vzdelávania a lepšieho prepojenia praktického vyučovania s reálnym pracovným prostredím majú slúžiť Centrá odborného vzdelávania a prípravy. Jedno také pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií má Stredná odborná škola na Hliníckej, ktorá prešla komplexnou obnovou. Zrekonštruovaná a zmodernizovaná je budova školy, budova kuchyne s jedálňou a odborné pracoviská majú nové materiálno-technické vybavenie. A to všetko v súlade so zvyšovaním energetickej efektívnosti objektov.

Za posledné obdobie narástol záujem o študijné a učebné odbory so zameraním na oblasť Elektrotechnika a Doprava, pošty a telekomunikácie. Preto aj odbory na Strednej odbornej škole informačných technológií sa sústreďujú na tieto žiadané oblasti. Žiaci tak môžu študovať odbory mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, technik informačných či telekomunikačných technológií.

Zdroj: sositbs.sk