Prázdniny-neprázdniny! Podunajské Biskupice rekonštruujú v plnom prúde

720

Rekonštrukčné práce na základe projektu Zníženie energetickej náročnosti budov na Základnej škole s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským Vetvárska 7 prebiehajú v plnom prúde.

Pôvodná strešná krytina bola odstránená a bude nahradená novou. Vymenená je už aj strešná kostra a strecha v rámci zateplenia dostane špeciálnu hydroizolačnú vrstvu. V nasledujúcom týždni budú realizované klampiarske práce a postupne sa bude pokračovať so zatepľovaním.

Zdroj: Podunajské Biskupice