Pre Bratislavu je zeleň vo verejnom priestore kľúčová. Hľadá spôsoby ako ju rozvíjať

640

Zeleň je vo verejnom priestore kľúčová. Pomáha ochladzovať prehriate plochy a prináša tieň, ktorý oceňujeme najmä v horúcich letných dňoch.

Zeleň vo verejnom priestore ako taká ťahala v minulosti za kratší koniec pri rekonštrukciách a tvorbe nových verejných priestranstvách, a preto je aj zeleň na Živom námestí v takom stave, ako môžeme dnes pozorovať. Stromy neboli vnímané ako niečo čo má vyššiu hodnotu, preto rôzne zásahy zapríčinili to že sa stromom nedarí. Bratislava je však charakteristická stromoradiami a alejami, ktoré sa nachádzajú v meste a v porovnaní s inými mestami je druhovo špecifická.

Snahou Metropolitného inštitútu Bratislavy je vyťažiť maximum z toho čo nám zostalo a nájsť adekvátne spôsoby ako to rozvíjať ďalej.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy