Predseda BSK predstavil priority kraja v oblasti podpory udržateľnej mobility v regióne

316

Dňa 3.3.2020 sa na pôde Európskeho výboru regiónov uskutočnilo spoločné stretnutie Výboru pre dopravu a cestovný ruch Európskeho parlamentu (TRAN) a Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER), ktorej je predseda BSK členom. Predmetom tohto stretnutia bola Európska zelená dohoda a úloha miest a regiónov pri prechode na ekologickejšiu dopravu.

Európska zelená dohoda je dlhodobým plánom Európskej komisie ako do roku 2050 dosiahnuť úplnú dekarbonizáciu európskeho kontinentu. Dôležitou súčasťou tohto plánu je dopravný sektor. Dosahovanie týchto cieľov bude vo veľkej miery závisieť od miest a regiónov, ktoré majú na svojich územiach zodpovednosť za verejnú dopravu a súvisiacu infraštruktúru. 

„Udržateľná mobilita patrí medzi hlavné priority kraja a to nie len z hľadiska prepravy obyvateľov, ale aj zlepšenia kvality životného prostredia znižovaním emisií CO2. Poslancom Európskeho parlamentu som zdôraznil, že bude nevyhnutné, aby kohézna politika v budúcom programovom období venovala pozornosť tejto oblasti a to aj v štatisticky bohatých regiónoch“, povedal predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj v súčasnosti pripravuje Plán udržateľnej mobility, ambíciou župy je urobiť z tohto dokumentu kľúčovú stratégiu pre rozvoj dopravy v regióne do roku 2050.  Zámerom BSK je výrazne zvýšiť podiel cestujúcich vo verejnej doprave, čo bude mať pozitívny prínos aj na kvalitu ovzdušia a zníženiu hluku.

FOTO: Výbor regiónov