Predseda BSK žiada eurokomisára o férové pravidlá pre ekonomickú obnovu po pandémii

429

Predseda BSK Juraj Droba sa počas júlového plenárneho rokovania Európskeho výboru regiónov zapojil do diskusie o viacročnom finančnom rámci a rozpočte EÚ po roku 2020 z hľadiska ekonomickej obnovy EÚ po pandémii COVID-19 s eurokomisárom Johannesom Hahnom.

Predseda BSK sa vyjadril k navýšenému návrhu viacročného finančného rámca po roku 2020 v celkovej výške 1,85 bilióna EUR a návrhu finančnej pomoci pre EÚ v rámci plánu obnovy pre ďalšie generácie (Next Generation EU – NGEU) vo výške 750 miliárd EUR, ktorý bude začlenený do rozpočtu EÚ na obdobie 2021-2027.  Európska komisia tento návrh zverejnila 27. mája 2020.

Predseda BSK uviedol, že hoci Slovensko neutrpelo také vážne straty na ľudských životoch ako niektoré ostatné európske štáty, ekonomický dopad pandémie bude pre Slovensko jeden z najhorších v EÚ kvôli veľmi striktným opatreniam, ktoré zaviedol štát proti šíreniu pandémie. Hoci jarná ekonomická prognóza EK bola dosť optimistická, čo sa týka zotavenia slovenskej ekonomiky, reálne čísla ukazujú pre SR druhý najväčší prepad v EÚ.

Preto predseda BSK ocenil návrh navýšenia alokácie pre Slovenskú republiku o dodatočných 8 miliárd EUR. Tieto financie budú použité prevažne cez granty prostredníctvom nového mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý bude primárne určený na štrukturálne reformy a riadený priamo EK, navýšením kohéznej politiky prostredníctvom iniciatívy React-EÚ, navýšením finančných prostriedkov na rozvoj vidieka a nového fondu spravodlivej transformácie cez zdieľané riadenie.

Predpokladaný časový rámec na čerpanie dodatočných financií je do konca roku 2023. Predseda BSK označil tento termín za príliš ambiciózny, špeciálne čo sa týka reforiem, ktoré nie je jednoduché realizovať ani za normálnych okolností a o to zložitejšie je ich podstúpiť počas najhoršej recesie od 1 svetovej vojny. Predseda preto požiadal komisára pre rozpočet o predĺženie časového rámca týchto nástrojov, aby bolo možné obnovu zodpovedne vykonať: „Na to, aby sme sa dostali z hospodárskej recesie potrebujeme pravidlá, ktoré nám umožnia efektívne použiť financie na zmysluplné reformy vo férovom čase,“ uviedol Juraj Droba.

Predseda BSK Juraj Droba tiež zdôraznil, že mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je učený primárne pre národnú úroveň a EK zatiaľ nenavrhla spôsob ako zapojiť regióny a mestá. Výsledkom môže byť posun k centralizácii členských štátov v budúcnosti. V závere svojho príspevku uviedol hlavné priority BSK pre kohéznu politiku po roku 2020, ktorými sú spolufinancovanie EÚ bližšie k súčasnej úrovni pre všetky kategórie regiónov, väčšia flexibilita pri uplatňovaní tematickej koncentrácie a zachovanie pravidla N+3 na čerpanie EÚ fondov.

FOTO: BSK