Prehľad dopravných obmedzení na zjazdovej vetve z mosta Lafranconi

1899
Bratislava dopravné obmedzenia; Zdroj: TASR

Do 17.10. bude prebiehať oprava zjazdovej vetvy mosta Lanfranconi – smer Einsteinova. Aby mesto minimalizovalo dopady na dopravu, počas prác bude vždy obmedzený len jeden jazdný pruh, takže úsek zostane prejazdný aj počas opravy.

„Bohužiaľ, kvôli technologickým postupom nie je možné realizovať túto opravu bez akýchkoľvek obmedzení, alebo len počas víkendov. Počas týchto prác treba preto rátať so zníženou priepustnosťou dopravy v danom úseku, najmä v časoch dopravnej špičky,“ približuje mesto na sociálnej sieti.

Práce budú prebiehať v dvoch etapách:

  • 5.10. – 10.10. ľavý jazdný pruh, zjazd z mosta Lanfranconi na Einsteinovu smer Petržalka
  • 11.10. – 17.10. pravý jazdný pruh, zjazd z mosta Lanfranconi na Einsteinovu smer Petržalka

Kontrolou jednotlivých vetiev mosta bolo zistené, že stav tohto zjazdu si vyžadoval okamžitú systémovú opravu vybraných úsekov vrátane vybúrania asfaltových vrstiev a železobetónovej ochrannej vrstvy, úpravu nosnej konštrukcie, realizáciu izolačnej vrstvy, armovanie a betonáž ochrannej vrstvy a na záver pokládku asfaltovej vrstvy.

Skorší termín opravy nebol možný vzhľadom na pripravovanú návštevu pápeža Františka. Zároveň vzhľadom na havarijný stav úseku bolo nutné túto opravu zrealizovať ešte pred zimným obdobím. Zostávajúce vetvy mosta (na Karlovu Ves a Mlynskú dolinu) budú opravené v priebehu budúceho roka.

Predpokladané ukončenie prác je stanovené na 17.10.2021, tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácii stavby.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR