Prepájaniu odborného vzdelávania s praxou pomáhajú Centrá odborného vzdelávania a prípravy (VIDEO)

1035

Pre podporu odborného vzdelávania a lepšieho prepojenia praktického vyučovania s reálnym pracovným prostredím majú slúžiť Centrá odborného vzdelávania a prípravy. Jedno také pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií je aj na Strednej odbornej škole informačných technológií na Hliníckej 1 v Bratislave, ktorá prešla komplexnou obnovou. Zrekonštruovaná a zmodernizovaná je budova školy, budova kuchyne s jedálňou a odborné pracoviská majú nové materiálno-technické vybavenie. A to všetko v súlade so zvýšením energetickej efektívnosti objektov prostredníctvom zateplenia obvodového a strešného plášťa objektov vrátane rekonštrukcie vykurovania.

“Školstvo patrí medzi naše priority. Preto ho modernizujeme po všetkým stránkach. Naše deti si zaslúžia mať nielen pekné školy, ale aj kvalitné vybavenie či atraktívne odbory. A pri odborných školách sú nevyhnutnou súčasťou vzdelávania aj moderné technológie, ktoré idú s dobou. A ako sa ukazuje, mať remeslo v ruke je dnes skôr výhodou. Ukazuje nám to aj nárast prihlášok na tieto školy. A začínajú to tak viac vnímať aj rodičia,” ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Centrá odborného vzdelávania a prípravy sa ukázali ako nevyhnutná súčasť siete stredných odborných škôl, nakoľko väčšiemu počtu žiakov umožnia absolvovať prax v prostredí porovnateľnom so súkromným sektorom a s možnosťou ich následného zapojenia do vyučovania priamo u zamestnávateľa. Zároveň moderné priestory, ako aj vybavenie, prispejú k rozvoju pedagógov a priblížia vzdelávanie k podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí.

Za posledné obdobie narástol záujem o študijné a učebné odbory so zameraním na oblasť Elektrotechnika a Doprava, pošty a telekomunikácie. Preto aj odbory na Strednej odbornej škole informačných technológií sa sústreďujú na tieto žiadané oblasti. Žiaci tak môžu študovať odbory mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí, technik informačných či telekomunikačných technológií.

Preto aj obnova školy, ako aj vybavenia, mala prilákať nových žiakov a poskytnúť im atraktívny priestor pre štúdium. Zrekonštruované boli podlahové plochy na 4 podlažiach odborných učební, vykurovanie, elektroinštalácia a inžinierske siete. Kuchyňa s jedálňou má novú keramickú dlažbu, inžinierske siete. Zároveň boli zateplené obvodové a strešné plášte objektov budovy aj kuchyne vrátane rekonštrukcie vykurovania.

Celková rekonštrukcia a modernizácia stála takmer 1,4 milióna eur (spolufinancovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu – IROP), z čoho Bratislavský samosprávny kraj ako realizátor projektu financoval takmer 70 tisíc eur. Na materiálno-technické vybavenie išlo vyše 250 000 eur.

„Študenti môžu v súčasnosti na župných školách využívať osem centier odborného vzdelávania a prípravy. Aktuálne modernizujeme aj ďalšie, napríklad pre stavebníctvo na Ivanskej ceste, potravinárstvo na Harmincovej v Bratislave alebo veterinárstvo v Ivanke pri Dunaji. Verím, že aj nové moderné priestory, či kvalitné vybavenie prilákajú viac záujemcov o odborné vzdelávanie,” uzavrel Juraj Droba.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu