Prezenčné vyučovanie sa obnovilo na takmer polovici župných škôl

3293

V tomto týždni plánuje obnoviť prezenčné vyučovanie 25 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Ostatné školy ostávajú v doterajšom režime a pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

„Tento krok mali v rukách samotní riaditelia, ktorí dôkladne zvažovali epidemiologickú situáciu, všetky nariadenia, opatrenia, ako aj testovanie či  záujem rodičov a žiakov. Naším spoločným záujmom je predovšetkým ochrana zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov. Na druhej strane však treba zohľadniť aj absenciu socializácie, negatívne psychické aspekty, stratu návykov či režimu,“ objasnil predseda BSK Juraj Droba.

Pre prezenčnú formu vzdelávania sa rozhodlo 25 škôl, z toho šesť od stredy 17. 2. 2021 a jedna od piatku 19. 2 2021. Zvyšné školy zostávajú na dištančnom vzdelávaní najčastejšie pre nízky počet otestovaných žiakov a zamestnancov, nedostatok učiteľov z dôvodu karantény, ale aj kvôli prebiehajúcim rekonštrukciám.

Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave a aj bratislavská Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu na Teplickej ulici, ktoré avizovali otvorenie tento týždeň, nakoniec pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Prezenčne by sa žiaci mohli v školských priestoroch stretnúť od 22. 2. 2021.

„Pri rozhodovaní o otvorení škôl riaditelia zohľadňovali aj okolnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom konkrétnej školy. Sú školy, ktoré vedia plnohodnotne učiť online, ale na iných je to problém kvôli odbornému vzdelávaniu, ktoré sa takýmto spôsobom nedá riadne zabezpečiť,“ dodala Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK.

Otvorenie škôl podporuje aj tretina obyvateľov kraja. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý realizoval BSK. Dve tretiny sa však stále prikláňajú k názoru, že s otváraním treba ešte počkať.  

Otvorené župné školy:

 • SOŠ obchodu a služieb, Sklenárova 1
 • Gymnázium, Senec
 • SOŠ TaR, Ivanská cesta 21
 • SOS polygraficka
 • Spojená škola, Ostredková
 • SOŠ vin-ovo, Modra (od 17.- 18.2.2021)
 • SŠ s VJM, Senec
 • SOŠ podnik a služieb, Myslenická 1, Pezinok
 • SOŠ aut. a podnikania, Senec
 • Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky
 • SPŠ dopravná, Kvačalova
 • Gymnázium J Papánka, Vazovova 6 (od 17.2.2021)
 • Spojená škola, Tokajícka 24, Bratislava
 • ZŠaG s VJM, Dunajská – ZŠ (od 17.2.2021)
 • OA, Dudova
 • OA, Račianska
 • SPŠ stroj., Fajnorovo nábr.
 • SOŠ podnikania, Strečnianska 20 (od 17.2.2021)
 • Spojena škola, Malinovo – ZŠ
 • SZŠ, Strečnianska 20, BA
 • Konzervatórium, Tolstého 11
 • ŠUP Josefa Vydru (od 17.2.2021)
 • ŠUP, Sklenárova 7
 • SŠ, Pankúchova – ZŠ (od 17.2.2021)
 • SŠ, Pankúchova – GYM (od 19.2.2021)
 • SOŠ technická, Vranovská