Pri Čunove plánujú vybudovať ornitologickú pozorovaciu vežu

988

V Bratislave, pri mestskej časti Čunovo a tesne pri štátnej hranici s Maďarskom, plánuje občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku vybudovať ornitologickú pozorovaciu vežu. Verejnosti tak chce umožniť pozorovanie vzácnych druhov vtákov, ako je drob veľký či sokol kobcovitý v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia. Veža má stáť na pozemku hlavného mesta. Mestskí poslanci koncom júna schválili združeniu symbolický nájom desať eur na rok.

Pozorovateľňa má usmerniť doposiaľ nekoordinovaný pohyb ľudí, ktorí chránené územie navštevujú napriek zákazovým tabuliam, čím spôsobujú vyrušovanie vtáctva.

Tunajšie Chránené vtáčie územie Sysľovské polia bolo ministerstvom životného prostredia vyhlásené za chránené pre zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov i zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania sa.

Združenie chce, v prípade získania finančných prostriedkov, umiestniť na pozemku aj dve lavičky, slúžiace pre jašterice a zároveň na sedenie pre ľudí. Plánuje tiež stojan na bicykle a informačnú tabuľu. Pre zabezpečenie tieňa by chceli na pozemku vysadiť päť až desať ovocných stromov pôvodných odrôd.

Zdroj: TASR