Pri Ivanke pri Dunaji má vyrásť logistické centrum Tanieriky

1643

Na západnom okraji Ivanky pri Dunaji v blízkosti hlavného mesta by malo v priebehu roka 2021 vzniknúť logistické centrum Tanieriky. Zámer skladových hál s doplnkovou funkciou obchodných a montážnych služieb predložili na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľom zámeru je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vlastniaca pozemky, na ktorých má logistické centrum vzniknúť. Tvoriť ho majú tri jednopodlažné haly obdĺžnikového pôdorysu a príslušná dopravná a technická infraštruktúra. Zámer sa predkladá v dvoch variantoch, odlišujúcich sa výmerom pozemku pre realizáciu (20.000, respektíve 22.000 štvorcových metrov (m2)). V rámci oboch variantov sa ráta s vybudovaním necelých 200 parkovacích miest, 11 z nich pre kamióny.

V rámci dopravného riešenia budú vstupy napojené na existujúce komunikácie a následne na cestu I. triedy. Zámer rešpektuje plánované rozšírenie tejto komunikácie na štvorpruh a uvažuje s územnou rezervou pre toto rozšírenie.

Stavať by sa malo začať v prvom štvrťroku 2021, spustenie prevádzky je plánované v poslednom kvartáli toho istého roka. Predpokladané náklady na výstavbu sú 11 miliónov eur.

Zdroj: TASR

Foto: enviroportal.sk