Priebežný chodník na Tbiliskej ulici zvýši bezpečnosť detí idúcich do školy

970

Výstavbou priebežného chodníka na križovatke ulíc Tbiliská a Rustaveliho pokračuje Metropolitný inštitút Bratislavy s aktivitami, ktoré sú súčasťou projektu Ulice pre deti. Vylepšenia v blízkosti ZŠ Tbiliská pomôžu k tomu, aby deti z tejto školy mali na ceste na vyučovanie viac bezpečia a bez rizika mohli ísť do školy pešo.

Priebežný chodník slúži na zvýšenie bezpečnosti chodcov spomalením prechádzajúcich áut. „Chodci budú mať vďaka nemu prednosť pri prechádzaní cez križovatku, budú viditeľnejší a križovatka bude prehľadnejšia aj pre deti. Na Rustaveliho ulici sa taktiež upraví časť cesty tak, aby sa na nej dalo krátkodobo zastaviť. Na takzvanom kiss’n’ride mieste rodičia vysadia svoje dieťa, ktoré následne prejde do školy pešo bez toho, aby muselo vstúpiť na cestu,“ približuje MIB na sociálnej sieti.

Cieľom projektu Ulice pre deti je zlepšiť bezpečnosť v okolí škôl a zvýšiť percento školákov, ktorí chodia do školy pešo. Projekt reaguje na súčasnú situáciu, kedy stále viac detí vozia rodičia do školy autom, a to aj napriek tomu, že bývajú v jej blízkosti. Poznatky z pilotnej realizácie projektu na Základnej škole Tbiliská poslúžia aj pre ďalšie základné školy v Bratislave.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislava www.mib.sk