Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP zlepšia jednoduché zásahy

1050

Priestor vedľa zastávok pod Mostom SNP bude vylepšený. Pribudne viacero prvkov zelene, zelená stena a betónové kvádre sa vďaka drevenému obloženiu zmenia na lavičky ponúkajúce pohodlnejšie čakanie na spoj. Spolu s oddelením tvorby mestskej zelene magistrátu spúšťa Metropolitný inštitút Bratislavy obnovu. Betónové kvádre budú očistené a doplnené Komunálnym podnikom Bratislavy o drevené prvky slúžiace na sedenie.

K povrchovým úpravám dôjde redukciou zámkovej dlažby a nahradením zbytočne spevnených plôch trávnikom. Okrem trávnikov pribudnú aj trvalkové záhony a vizuálne atraktívne dreviny.

V priestore ostane zachovaná socha Zem-žena (1973) od Ľudmily Cvengrošovej, zároveň vznikne jednoduchá kovová konštrukcia na budove Dopravného podniku Bratislavy, ktorá vďaka popínavej zeleni vytvorí zelenú stenu zohľadňujúcu prevádzkové potreby budovy. Ďalšou zmenou je rozšírenie sadovej jamy stromu pri schodisku z Mosta SNP a jeho následné nasvietenie v poslednej fáze projektu. Celá revitalizácia bude realizovaná v priebehu jari roku 2021.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk