Prihlasovanie do súťaže kúpeľov Grössling je ukončené. Záujem pracovať na obnove kúpeľov je obrovsky!

1264

Ukončilo sa prihlasovanie do súťaže pre obnovu historických kúpeľov Grössling. Výsledok predčil všetky očakávania! Prišlo 76 návrhov zo 17 krajín sveta.

Viac zatiaľ Metropolitný inštitút Bratislavy nemôže predstaviť, lebo súťaž je anonymná. Návrhy budú zverejňovať na jeseň.

Teraz je priestor zasiahnuť na vás. Pri tvorbe zadania na obnovu kúpeľov spolupracovali so slovenskými a zahraničnými odborníkmi na kúpeľníctvo a na knižnice.

Teraz chcú počuť váš názor. Ak chcete byť súčasťou premeny kúpeľov, zapojte sa do dotazníka.
Vyplnením dotazníka do konca júna môžete ovplyvniť detailnejšie požiadavky zadania súťaže, s ktorými architekti postupujúci v súťaži budú pracovať.

➡️ slovenská verzia: bit.ly/grosslingdotaznik
➡️ anglická verzia: bit.ly/grosslingquestionnare

Dotazník je rozdelený do niekoľkých častí. V prvej časti sú pripravené otázky zamerané na vaše využívanie Mestskej knižnice v Bratislave ako aj ďalších knižníc. Na to nadväzuje ďalšia časť venovaná preferenciám na relaxačné a oddychové aktivity a predstavám respondentov a respondentiek o takomto mieste.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy