Prihláste sa do Petržalského mládežníckeho parlamentu

757

Petržalský mládežnícky parlament zastupuje záujmy mladých ľudí na území Petržalky a je poradným a iniciatívnym orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Medzi jeho hlavné úlohy patrí spolupráca pri realizácii strategických cieľov týkajúcich sa mládeže a podieľanie sa na rozvoji práce s mládežou, mimoškolskej výchovy a vzdelávania na území MČ Bratislava-Petržalka.

Členom Petržalského mládežníckeho parlamentu sa môže stať mladý človek vo veku od 15 rokov do 30 rokov, ktorý má trvalý pobyt alebo študuje na území MČ Petržalka. O prijatí za člena bude rozhodovať nezávislá a odborná komisia. Výsledok výberového konania bude doručený na Tvoj e-mail. Termín na prihlásenie je do nedele 18.10.2020.

Viac informácií o Petržalskom mládežníckom parlamente nájdeš na www.petrzalka.sk/pmp

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíš e-mail pmp@petrzalka.sk.