Prihláste sa na nový Covenant twining program!

322

Výzva na novú edíciu twiningového programu Európskeho dohovoru primátorov a starostov (Covenant of Mayors) pre klímu a energetiku je teraz otvorená. Program ponúka mestám, regiónom a provinciám v Európe možnosť podieľať sa na twiningovej výmene, ktorá chce docieliť zvýšenie kapacity lokálnych samospráv a vedomosti ako zmierniť a adaptovať sa na klimatické zmeny.

Program dáva možnosť európskym regionálnym a mestským samosprávam zúčastniť sa na dvoch typoch výmen: mentoring a „peer-to-peer“ výmena. Na zapojenie sa do mentoringu sú podporené všetky samosprávy a participujúci sa budú môcť vôbec prvýkrát zúčastniť čisto mentorského workshopu.

Záujemcovia o program by sa mali prihlásiť do 14.9.2018 17:00 cez odovzdanie online prihlášky.

Pre ďalšie informácie navštívte stránku: https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1574-apply-now-for-the-new-call-of-the-covenant-twinning-programme.html