Príhovor Predsedu BSK Juraja Drobu na ustanovujúcom zasadnutí zastupiteľstva 22.11.2022

890
Juraj Droba

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
milí hostia,
dámy a páni,

veľmi si vážim dôveru, ktorú som dostal od voličov, od občanov nášho kraja vo voľbách. Naozaj úprimne sa chcem poďakovať za každý jeden hlas.

Volebný výsledok nevnímam ako samozrejmosť. Naopak je to pre mňa signál od voličov, že si želajú kontinuitu rozbehnutej práce a výsledkov. Volebný výsledok je jednoznačne ocenenie práce celého nášho župného tímu. A nie len to, je to vystavenie vysvedčenia pre primátorov a starostov z miest a obcí nášho kraja a mestských častí.

Keď som pred piatimi rokmi, v roku 2017 kandidoval tvrdil som, že Bratislavský kraj ide pod svoje možnosti. Mnohí považovali samosprávne kraje za nadbytočné. Aj preto som okamžite po nástupe do funkcie vytvoril taký systém práce na úrade, menil vzťahy smerom k obciam a mestám, podporoval kreativitu župných inštitúcií, aby sme výkon samosprávneho kraja posunul na úroveň, kde ľudia pocítia jeho vplyv a pochopia zmysel jeho existencie. Mám za to, a volebné výsledky to potvrdzujú, že sa nám to, podarilo a stúpencov rušenia žúp ubudlo. Dokázali sme, že samosprávne kraje majú svoj zmysel. Vízie z výkresov a niekedy len predstáv, sme premenili na realitu. Dokázali sme to aj vo chvíľach doslova krízových.

Mám na mysli dlhé obdobie corona krízy, kedy práve samosprávne kraje suplovali výkon štátu. Moje rozhodnutie zavrieť práve naše župné školy, ako prvé školy na Slovensku, s cieľom ochrániť zdravie a životy ľudí, sa už dnes vníma, ako prvý zásadný a rázny prejav v boji s pandémiou. Naše očkovacie veľkokapacitné centrum sa stalo synonymom komfortu zaočkovania a celkovo poskytnutá služba pre každého, kto očkovacie centrum využil. Kvalitne, odborne a ľudsky poskytnutej zdravotnej služby.

Na začiatku minulého volebného obdobia prijalo zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Programové vyhlásenie. Mohlo sa zdať odvážnym a ambicióznym. Obsahovalo vyše 100 cieľov z oblasti dopravy, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, životného prostredia, ako aj ľudského kapitálu, financovania a komplexného rozvoja regiónu. Tak ako som to konštatoval na svojej odpočtovej tlačovej konferencii, tak to verejne hovorím aj teraz: na konci volebného obdobia 2017-2022 bola 90% stanovených a schválených cieľov splnená.

ŠKOLSTVO

Mojou srdcovkou bolo uplynulé volebné obdobie stredné odborné školstvo. To bolo tridsať rokov na vedľajšej koľaji. Pritom dopyt po absolventoch takýchto škôl je veľmi veľký. Rozhodli sme sa preto investovať do našich škôl a spraviť ich modernejšie, atraktívnejšie.

V prvom rade sme zvýšili atraktivitu učiteľského povolania. Platíme za prácu so študentami po vyučovaní, preplácame jazykové kurzy, prispievame na cestovanie verejnou dopravou a zaviedli sme aj mimoriadne odmeny.

Zmodernizovali sme materiálno-technologické vybavenie učební a spustili sme tiež komplexné rekonštrukcie centier odborného vzdelávania a prípravy. Zvyšujeme energetickú náročnosť budov. Zateplili sme tretinu stredných škôl a vymieňame okná.

Pre Bratislavský kraj sme vybojovali eurofondy na zvyšovanie kapacít základných škôl. Z chýbajúcich 9000 miest pokryjeme bezmála polovicu. Z 26 projektov je už väčšina vo výstavbe. Pribudla aj úplne nová škola v Slovenskom Grobe, ktorá je zatiaľ prvá, ale prídu ďalšie.

Nezabúdali sme ani na šport. Zmodernizovali sme školské športoviská, spustili opravy telocviční, začali sme stavať multifunkčné ihriská. Spustili sme projekt tzv. Smart škôl, ktoré majú byť ekologické, otvorené verejnosti a inkluzívne.

DOPRAVA

Veľkou témou, ktorá sa dotýka každého, je doprava. Cesty v Bratislavskom kraji sú najvyťaženejšie na Slovensku. Tomu donedávna zodpovedal aj ich stav. Rozbehli sme komplexné opravy.

Bratislavská župa má aj dve prvenstvá. Tou prvou je cesta medzi Malackami a Rohožníkom je jedinou regionálnou cestou na Slovensku s cementobetónovým krytom. Vydrží bez veľkých opráv tridsať rokov.

Druhým, nemenej dôležitým prvenstvom je, že sme ako prvá župa v histórii existencie samosprávnych krajov postavili úplne novú cestu. Nový obchvat Malokarpatska spája diaľničnú križovatku Triblavina s Chorvátskym Grobom.

Pri rekonštrukciách využívame aj nové a dosiaľ nepoužívané technológie. Prinášajú vyššiu životnosť a sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Odľahčovať preťažené cesty v Bratislavskom kraji pomáhajú prestupné terminály a záchytné parkoviská. V spolupráci s obcami a štátom vzniklo v kraji sedem nových záchytných parkovísk a prestupných terminálov.

V roku 2021 sme menili dopravcu prímestskej autobusovej dopravy. Nie preto, že by sme so službami toho predchádzajúceho neboli spokojní, ale preto, že uplynuli všetky možnosti na predĺženie kontraktu s pôvodným dopravcom. Napriek tomu, že sme venovali príprave verejného obstarávania bezmála tri roky príprav, prvé dva mesiace sprevádzali rozsiahle výpadky spojov. Nestrčili sme hlavu do piesku a napriek tomu, že župa nebola dopravcom, ale objednávateľom, aktívne sme problém riešili.

Okrem verejnej dopravy je jedným z riešení ako odľahčiť preťažené cesty, podpora cyklodopravy. V Bratislavskom kraji máme už bezmála 1200 kilometrov značených cyklistických trás.

Najväčšou investíciou minulého volebného obdobia je bezpochyby nový cyklomost Vysomarch. Dovedie vás na cyklotrasu železnej opony, k zámkom Schloss Hof či Marchegg a do čarovných zákutí povodia Moravy.

PAMIATKY

Pamiatky v Bratislavskom kraji dlhé roky chátrali. To sa nám podarilo zmeniť. Pustili sme sa do najväčšej záchrany pamiatok v histórii župy.

V Kaštieli v Modre sme vytvorili unikátne kultúrne centrum regiónu Malokarpatska. Svoje miesto tu nájdu vinári i vinohradníci, umelci, študenti, či keramikárov, ako aj laická a odborná verejnosť. Budeme sa tu stretávať na koncertoch, výstavách či diskusiách.

Župné divadlo Aréna premeníme na najmodernejšie divadlo na Slovensku.

Kaštieľ v Čunove bol ešte minulý rok ruina. Vytvoríme v ňom moderné ekocentrum s nadnárodným významom. Spojili sme tak dva ciele župy – záchranu pamiatok a ochranu životného prostredia.

SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prevádzku 14 domovov sociálnych služieb a jednu polikliniku. Sociálne veci a zdravotníctvo sú preto dôležitou súčasťou našej práce.

Žiaľ, trápi nás nedostatok lekárov, chýbajúce miesta v zariadeniach sociálnych služieb, či starnutie obyvateľstva. To napriek tomu, že Bratislavský kraj je na papieri bohatý.

V rokoch 2020 a 2021 sme sa sústredili na boj s pandémiou koronavírusu. Spustili a prevádzkovali sme najväčšie a najmodernejšie očkovacie centrum na Slovensku. Také malé Švajčiarsko na území Bratislavského kraja. Podali sme vyše 300 tisíc dávok. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka tomu sme zachránili životy i zdravie tisícov ľudí.

VÍZIA

Ako som spomínal, výsledky volieb v Bratislavskom kraji vnímam ako signál od voličov, že si želajú kontinuitu. Budeme preto pokračovať v rozbehnutých projektoch.

Školstvo

Prioritou bude naďalej školstvo.Postavíme školské kempusy, zrekonštruujeme ďalšie centrá odbornej prípravy a vzdelávania, zmodernizujeme vybavenie učební. Pre učiteľov poskytneme nájomné byty. Toto všetko budeme financovať z eurofondov, ktoré sme pre kraj vybojovali v Bruseli.

Doprava

V oblasti dopravy chcem, aby sme udržali vysoké tempo rekonštrukcie ciest. Za päť rokov by sme mali opraviť všetky dôležité regionálne cesty. V neposlednom rade budeme pokračovať vo výstavbe cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Rozbehneme výstavbu ďalšieho cyklomosta cez rieku Moravu a severného obchvatu Malaciek.

Kultúra

V oblasti kultúry dokončíme rozbehnuté projekty – Divadlo Aréna, Bratislavské bábkové divadlo, synagógu v Senci a kaštieľ v Čunove.

Sociálne veci a zdravotníctvo

V oblasti sociálnych vecí budeme pokračovať v modernizácii služieb. Na Záhorí postavíme päť zariadení sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Vybudujeme aj špecializované zariadenia. Autistické centrá postavíme na Znievskej ulici v Petržalke a v Senci. Toto všetko budeme financovať z eurofondov, ktoré sme pre kraj vybojovali v Bruseli.

V oblasti zdravotníctva bude prioritou zastaviť odliv zdravotníkov do zahraničia. Podporujeme zriaďovanie nových ambulancií a motivujeme lekárov, aby neodchádzali do zahraničia, ale ostávali tu. Máme pripravené projekty nájomných bytov pre zamestnancov v zdravotníctve a sociálnych službách. Na Boroch vyrastie unikátny zdravotnícky kempus.

ZÁVER

Vážené dámy a páni,

spoločne sme na začiatku výkonu funkcie našich, voľbami získaných mandátov. Dalo by sa povedať, že máme pred sebou čisté nepopísané listy. Ale nie je tomu tak. Nie je tomu tak, pretože ako som v krátkom hodnotení spomenul, za posledných 5 rokov sa toho podarilo veľa.  A to je záväzok. Pre mňa a aj pre Vás. Tí, čo vykonávali poslanecký mandát počas predchádzajúceho funkčného obdobia vedia a môžu to potvrdiť, že moje stranícke tričko som v prvej minúte vyzliekol a spolupracoval som s každým, kto mal záujem kraj posunúť vyššie. Ja som na túto úlohu opäť pripravený. Skúsenejší a o to viac aj odhodlaný ukázať, že samosprávne kraje majú svoju váhu a špeciálne ten náš, bratislavský, pretože na jeho území sídli hlavné mesto.

Nebudem nič skrývať a otvorene hovorím, že nás čakajú nie jednoduché časy. Energetická kríza, ekonomická kríza a tiež niektoré rozhodnutia Ministerstva financií SR poriadne preveria naše schopnosti.

Úprava daňového bonusu pripravila Bratislavský samosprávny kraj o 15 až 20 miliónov eur ročne. Ak k tomu pripočítame spomínanú a očakávanú infláciu a nárast cien energií, budeme musieť majstrovsky vedieť narábať so zdrojmi, ktoré budú k dispozícii.

Budeme preto spoločne musieť veľmi citlivo zvažovať, ktoré aktivity budú prioritné a na ktoré príde čas, ak budú na k dispozícii zdroje. Nehovorí sa mi to jednoducho, ale takto sa veci majú. Som však presvedčený, že aj túto výzvu pre náš kraj zvládneme.

Vážené poslankyne, vážení poslanci. Teším sa na spoluprácu s vami. Poslanci župného parlamentu, sú pre mňa dôležití partneri pri výkone môjho mandátu.

Verím, že naša spoločná práca a vzťahy budú rovnako korektné a kvalitné, ako boli v predchádzajúcom funkčnom období. U mňa nájdete dvere otvorené vždy v maximálnej možnej miere. Rovnako tak aj vedúci pracovníci útvarov úradu BSK, podobne ako doteraz budú pre vás k dispozícii. Nechcem opomenúť ani spoluprácu s primátormi a starostami. Moja ponuka otvorenej spolupráce samozrejme platí aj pre všetkých ďalších, ktorým na rozvoji nášho kraja záleží.

Som presvedčený o tom, že spoločnými silami prispejeme k tomu, že Bratislavský kraj bude aj naďalej najlepším miestom na život všetkých, ktorí sa rozhodli svoje súkromné či profesionálne príbehy napĺňať práve tu u nás. Za seba deklarujem, že urobím všetko preto, sme spolu boli o štyri roky o hodný kus ďalej.