Prijímacie pohovory na stredné školy tento rok nebudú

4042

Klasické prijímacie pohovory na stredné školy v tomto školskom roku nebudú, žiaci sa na nich osobne nezúčastnia. Pri ich prijatí bude rozhodovať ich prospech.

Prijímacie konanie sa malo realizovať pre zhruba 40.000 deviatakov, čo by bolo v aktuálnej situácii enormná záťaž pre školy. Do 7. mája musia riaditelia stredných škôl zverejniť kritériá na prijatie, do 15. mája môžu žiaci a ich rodičia podať prihlášky na stredné školy, ak tak doteraz ešte neurobili. Podmienky pre osemročné gymnáziá budú zverejnené neskôr.

Ministerstvo školstva určilo vzorce, podľa ktorých budú školy prideľovať body jednotlivým predmetom. Vzorec, na základe ktorého sa určia úspešní uchádzači, má tri hlavné časti. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy z povinných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, jazyk národnostnej menšiny). Stredné školy si určia maximálne tri profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy. Do celkového súčtu budú pridelené body aj za doplnkové predmety. Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započítava päť bodov za každý školský rok. Tretie kritérium môže mať hodnotu od nula do 100 a do tohto kritéria sa budú zarátavať predmetové olympiády, kde stačí, že to rodič len nahlási strednej škole, a tá informácie overí u Iuventy. V ďalších kritériách je napríklad profilácia školy, a to sú body napríklad za športovú súťaž, umelecký výkon, celonárodné a medzinárodné umiestnenia. Jedno vlastné kritérium si môže určiť stredná škola.

Riaditelia stredných škôl musia do 29. mája rozhodnúť o prijatí žiakov na stredné školy. Rodič a žiak sa budú musieť do 4. júna záväzne rozhodnúť, na ktorú školu nastúpi. Riaditelia stredných škôl musia do 5. júna zverejniť počet obsadených a voľných miest. Prihlášku na druhé kolo prijímacích pohovorov môže uchádzač podať do 19. júna.

„Ide o veľmi silný signál do budúcna, že chceme, aby sa školy takýmto spôsobom profilovali a pozerali sa aj na tretie kritérium a na všetky možnosti, ktoré sú tam. Pri online testovaní by neboli rovnaké podmienky, keďže podmienky v domácom prostredí nemajú všetci rovnaké. Rovnako by bol problém aj pri technickom vybavení škôl. Tento krok urobiť nemôžeme, nebolo by to fér,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Tu si môžete stiahnuť všetky potrebné dokumenty a tlačivá: