Prijímacie skúšky na stredné školy. Ako budú prebiehať?

1668

Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať v riadnych termínoch. Forma ich uskutočnenia, dištančným alebo prezenčným spôsobom, závisí od vývoja epidemiologickej situácie.

Upravuje to hneď niekoľko dokumentov ešte zo začiatku tohto roka:

Dôležité informácie

  • Tento školský rok si môže každý žiak, respektíve jeho zákonný zástupca, podať dve prihlášky na talentový odbor a dve prihlášky na netalentový odbor.
  • Základné školy spracujú prihlášky svojich žiakov do 8. apríla 2021 a zašlú ich riaditeľom stredných škôl do 16. apríla 2021. Školy o termínoch a postupoch boli informované.
  • Zákonný zástupca žiaka dostane potvrdenie o prijatí prihlášky a v prípade študijných odborov, na ktorých sa budú konať prijímacie skúšky obdrží zákonný zástupca pozvánku od strednej školy o konaní alebo nekonaní prijímacích skúšok. Prijímacie testy sa budú uskutočňovať od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.
  • Zrušila sa povinnosť vypĺňania potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Výnimkou sú tie odbory, na ktorých je to nevyhnutné.

Ich zoznam si viete pozrieť https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf.

Zdroj: Ministerstvo školstva