Pripojíte sa k upratovaniu dunajských brehov?

893

Ak máte v sobotu 27. júna čas, nielen Asociácia bratislavských vodáckych klubov, ale v prvom rade príroda to určite ocení. Aj tento rok už tradične pozýva na každoročné jarné upratovanie dunajských nábreží, pobreží, ramien a prítokov.

Samosprávy, aktivisti a široká verejnosť zapoja do už tradičného do upratovania brehov Dunaja, v rámci ktorého sa budú zbierať naplavený a odhodený odpad.

Upratovanie bude prebiehať v štyroch lokalitách a to v Petržalke – Lido – VK Dunajčík Aušpic, Zemník vo Vodáckom areály, vo Vlčom hrdle – Lodenica AŠK INTER a v Karloveskej zátoke – Mark Twain – Mostík pod obecnou lodenicou.

Zdroj: Petržalka