Príprava predĺženia petržalskej električky napreduje

1259

Hlavné mesto Bratislava vyhlásilo verejné obstarávanie na vybudovanie Nosného systému MHD električkovej trate v úseku Bosákova – Janíkov dvor, ktorá nadväzuje na prvú etapu trate Jesenského – Jungmannova. Harmonogram projektu je nastavený tak, aby v novom úseku premávala električka najneskôr v decembri 2023.

Pre celú stavbu bol vypracovaný špeciálny dizajn manuál, ktorý rieši dizajn všetkých prvkov električkovej trate tak, aby sa vytvoril ucelený estetický a funkčný celok s charakteristickou farebnosťou.

Na čo sa môžeme tešiť:

 • Jazdná doba z konca Lúk na Šafárikovo námestie približne 10 minút
 • Nanajvýš 3-minútový interval v špičke
 • Kapacitnejšie a dlhšie električky, ktorých nákup sa pripravuje
 • Cca 30-tisíc obslúžených cestujúcich denne v každom smere do r. 2030
 • Prestupné zastávky medzi električkami a nadväznými autobusmi, ktoré budú premávať do všetkých častí Petržalky
 • Zelená trať s použitím rozchodníka
 • Ucelený estetický a funkčný celok všetkých prvkov trate s charakteristickou farebnosťou podľa špeciálneho dizajn manuálu
 • Prístrešky so zelenou bezúdržbovou strechou a s integrovaným technologickým panelom, ktorý bude obsahovať informačný panel, smetné nádoby, automat na výdaj cestovných lístkov
 • Zastávky so zelenou strechou, lavičkami a integrovaným panelom odchodov električiek
 • Výsadba stromov v stromových boxoch, výsadba stromov na voľných plochách s trvalkovými záhonmi s vyššou mierou autoregulácie a tiež s trávnikmi a lúčnymi porastmi
 • Výsadba krátkych alejí
 • Výstavba alebo rekonštrukcia štyroch mostných objektov plus pešia lávka cez Chorvátske rameno

Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a je navrhovaná na samostatnom telese a z väčšej časti je lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou.

Na úseku je navrhnutých 7 zastávok s pracovnými názvami:

 • Chorvátske rameno
 • Gessayova
 • Zrkadlový háj
 • Stred
 • Veľký Draždiak
 • Lietavská
 • Janíkov dvor

Ukončenie verejného obstarávania je naplánované do septembra 2021. Predpokladaná hodnota zákazky je 90 567 150,- eur bez DPH, pričom väčšina finančných prostriedkov na jej realizáciu bude mestu poskytnutých z EÚ fondov v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou zákazky je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky všetkých vedení a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a úpravy koryta Chorvátskeho ramena.

Zdroj: Matúš Vallo má rád Bratislavu