Prírodné Šantisko na Kamzíku je hotové

1947

Kamzík je obľúbené miesto Bratislavčanov, ktoré často navštevujú aj rodiny s deťmi. Mestské lesy sa rozhodli rozšíriť ponuku trávenia voľného času v tejto lokalite vybudovaním prírodného Šantiska. Jedná sa o prvý projekt tohto druhu na Slovensku.

Na Šantisku sa nachádzajú rôzne herné prvky vybudované z dreva ako pníky a lávky, lezecká veža z dubových kmeňov, lanová pavučina či drevená pyramída. Deti tak môžu hravým spôsobom rozvíjať svoje pohybové zručnosti.

S myšlienkou Šantiska prišiel mestský poslanec a aktivista Jakub Mrva. Na rozvoj rekreačného areálu venoval aj finančné prostriedky zo svojej poslaneckej priority. Ak sa Šantisko osvedčí, budú v rekreačných areáloch preferovať práve tento štýl.

Samotné zhotovenie Šantiska mali na starosti priamo pracovníci mestských lesov Jakub Višňovec a Michal Rattay.

Ešte pred začatím výstavby sme museli dôkladne naplánovať celý priestor, jednotlivé atrakcie a naštudovať požadované normy. V spolupráci s lesníkmi sme boli vybrať vhodné stromy – duby, ktorých drevo má dlhú životnosť. Veríme, že na Šantisku všetkých potešia aj poctivo robené detaily ako dlátom zaoblené čelné hrany jednotlivých prvkov či ručne vypletaná lanová sieť „Pavučina“ vyjadril sa Michal Rattay.

„Duby, ktoré boli použité na výrobu Šantiska pochádzajú priamo z našich mestských lesov, z okolia Kamzíka. Lokálne drevo považujeme za ekologickú a zmysluplnú možnosť na budovanie rekreačných prvkov. Rovnako aj rekreačný mobiliár v lesoparku ako sú lavičky, altánky či mostíky opravujeme z reziva vyrobeného zo suchých smrekov v lesoparku. Drevo tak naďalej slúži ľudom v lokalite, odkiaľ pochádza “ povedal riaditeľ organizácie Matej Dobšovič.

Mestské lesy v Bratislave spravujú vyše 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave