Prístup k zastávke Záluhy je o niečo bezpečnejší

921
Miesto na prechádzanie premenené na riadny priechod pre chodcov

Miesta na prechádzanie pozdĺž zmodernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiály sa zmenili na riadne priechody pre chodcov. Cestujúci a chodci môžu od začiatku júla pri frekventovanej združenej zastávke Záluhy opäť využívať plnohodnotné priechody pre chodcov, ktoré nahradili doterajšie „miesta na prechádzanie“. Po nedávnej modernizácii električkovej trate a vybudovaní spoločnej zastávky autobusov a električiek boli koncom roka 2020 na vozovke pri tejto zastávke vyznačené namiesto naprojektovaných priechodov iba miesta na prechádzanie, ktoré boli v tom čase novinkou v legislatíve. Pre chodcov táto novinka znamenala, že pri prechádzaní cez vozovku na týchto miestach nemali prednosť pred autami ako na bežnom priechode pre chodcov, čo mohlo byť nebezpečné najmä pre menej mobilných chodcov, prípadne pre tých, ktorí o tejto novinke neboli informovaní.

Magistrát hlavného mesta takéto miesta na prechádzanie vyznačil na niekoľkých miestach pozdĺž zmodernizovanej radiály na žiadosť Krajského dopravného inšpektorátu, ale verejnosť o tejto novinke a jej dôsledkoch neinformoval. Pri zastávke Záluhy bolo vytvorenie miest na prechádzanie na úrovňovom prístupe k zastávke zdôvodňované tým, že na opačnom konci zastávky sa nachádza mimoúrovňový prístup prostredníctvom podchodu a teda vyznačenie iba „miesta na prechádzanie“ malo motivovať chodcov používať podchod. Tento podchod bol pri modernizácii radiály kompletne zrekonštruovaný, no vôbec sa nepočítalo s tým, že ho budú využívať imobilné osoby či chodci s detskými kočíkmi. Pritom pred rekonštrukciou mali schodiská aspoň betónové rampy pre kočíky. Paradoxne sa to zdôvodňovalo tým, že chodci budú mať možnosť úrovňového prístupu na opačnom konci zastávky.

Rekonštrukcia podchodu na zastávke Záluhy nepočítala s tým, že ním budú prechádzať kočíky a imobilné osoby
Aj pri zastávke Botanická záhrada bolo miesto na prechádzanie opäť premenené na priechod pre chodcov. Druhá časť (na zjazde z mosta Lafranconi) je zatiaľ stále miestom na prechádzanie
Prístup na združenú zastávku Záluhy je po viac ako roku opäť možný cez riadny priechod pre chodcov. Po modernizácii električkovej trate tu bolo vytvorené iba miesto na prechádzanie, na ktorom chodci nemali prednosť pred autami

Po viac ako 1,5 roku sa teda úrovňový prístup k zastávke Záluhy dostal do stavu, v akom bol aj pôvodne navrhnutý. Okrem zebry na vozovke boli doplnené aj zvislé dopravné značky označujúce priechod pre chodcov. Podobne bolo na priechod pre chodcov zmenené aj miesto na prechádzanie na električkové nástupište zastávky Botanická záhrada v smere do Karlovej Vsi. Aj toto miesto na prechádzanie bolo vyznačené namiesto priechodu po modernizácii radiály.

Zdroj: imhd.sk