DSS v Pezinku 7.06.2019 sa zrealizoval projekt nadácie Pontis – dobrovoľnícke podujatie “ Naše Mesto 2019 „. Zúčastnilo sa 15 dobrovoľníkov z firmy Lyreco CE, SE a 7 dobrovoľníkov z firmy IBM International Services Centre s.r.o. , ktorí svojou energiou a entuziazmom obohatili nielen našu predzáhradku, ale aj naše srdcia a srdcia našich klientov, ktorí v rámci svojich možností tiež pomáhali pri brigádnickych aktivitách okolo nášho zariadenia. Spoločne sme okopali a vypleli záhradku na Hrnčiarskej ulici , upravili sa kríky a stromy.  V det.pracovisku DSS Hestia na Jesenského ulici sa vyplela burina, doplnila zemina do hriadok, natrel sa záhradný domček a ošetril záhradný nábytok. Po práci sme sa občerstvili kávou, kofolou, chlebíčkami, pagáčmi aj sladkým koláčikom. Počasie vyšlo bezchybné, takže nič nebránilo tomu, aby sme prežili krásny, veselý a aktívny deň v spoločenstve mladých ľudí a prispeli k skrášleniu nášho prostredia v DSS na Hrnčiarskej ul. a det.pracovisku v DSS Hestii v Pezinku.