Projekt Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi úspešne pokračuje aj v tomto roku

363

Projekt „Vyčarujme úsmev rodinám s deťmi“ organizácie Rotary klub Bratislava v spolupráci s Obchodným centrom Tesco Zlaté piesky, nad ktorým prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, sa realizuje od mája 2021 a úspešne pokračuje aj v roku 2023.

Projekt je zameraný na pomoc rodinám v núdzi a osamelým rodičom v nepriaznivej sociálnej a náročnej životnej situácii. Ponúka možnosť nákupu potravín, odevov, obuvi, drogérie, potrieb do domácnosti a podobne v Obchodnom centre Tesco Zlaté piesky v maximálnej hodnote 450,- Eur. Organizácia Rotary klub Bratislava prispieva na tento nákup sumou vo výške 350,- Eur a Obchodné centrum Tesco Zlaté piesky finančnou poukážkou vo výške 100,- Eur.

Odbor školstva, mládeže a športu a Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a s riaditeľkami zariadení núdzového bývania každý druhý mesiac vyberú štyri rodiny v nepriaznivej situácii, ktorej je nákup v rámci tohto projektu umožnený. Do dnešného dňa sme spoločne pomohli celkovo 32 rodinám.