Projekty v kraji odsýpajú. Budmerice a Častá (video)

2724
Obec Častá

Župan a odborníci z úradu chodia na pravidelné výjazdy za starostami a poslancami. Priamo v teréne riešia problémy, ale aj príjemnejšie témy. Napríklad spoločné projekty, ktoré nám vďaka výbornej spolupráci idú od ruky. A nie je ich málo.

Nové komunitné zariadenie sociálnych služieb

Pokračujeme v deinštitucionaliázcii, čo znamená, že veľké neosobné zariadenia sociálnych služieb postupne nahrádzame menšími, rodinného typu. Pre župný Domov sociálnych služieb Merema sme vďaka financiám z IROP-u postavili tento štýlový dvojdom v Častej. Je to vzorový projekt nielen v rámci prechodu na komunitné sociálne služby, ale vďaka vhodne zvelenej architektúre zapadá do historickej časti obce a zvýrazní jej vinárske dedičstvo. Je bezbariérový, nízkoenergetický, nájdete v ňom prvky tienenia, ale aj svetlíky v strope privádzajúce do interiéru denné svetlo, či solárne kolektory. „Klienti budú mať viac súkromia, podnetov a kus prírody na dosah. Verím, že už toto leto vás pozveme na jeho otváranie a na celoročný pobyt ho sprístupníme 12-tim klientom,“ dopĺňa predseda BSK Juraj Droba.

Energetika

Našim obciam hrozia až 400-násobne vyššie poplatky za energie. Budovy vo vlastníctve miest, obcí, mestských častí, ale aj župy, majú najväčší podiel na tvorbe co2. Dôvodom je enormný modernizačný dlh, keďže sme boli odkázaní iba na vlastné zdroje. Nesmierne množstvo týchto budov nemá žiadne, alebo nedostatočné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti a o obnoviteľných zdrojoch ani nehovorím. Nielen z pohľadu ochrany životného prostredia a zníženia dopadov zmeny klímy, ale predovšetkým z pohľadu ekonomiky prevádzky. Urýchlene to musíme napraviť. „Dodávam, že sa nám podarilo vybaviť financie v novom operačnom období. Potrebujeme však pripraviť komplexné projekty so všetkými atribútmi kvality. Už v prípravnej fáze s nimi bude starostom pomáhať župa tak, aby sme boli pripravení čerpať externé zdroje,“ pokračuje župan.

Doprava

„Rozprávali sme sa tak o obslužnosti autobusovou dopravou územia, ako aj o revitalizácii ciest II. a III. triedy. Medzi rozvojovými projektami je napríklad nový prestupný terminál na železničnej stanici v Báhoni, autobusová stanica v Budmericiach, či menšie projekty na podporu verejnej dopravy.“

Materské a základné školy

„Ďalej hasíme veľký problém s nedostatkom miest v škôlkach a základných školách. Trápi nielen tieto obce či Malokarpatsko, ale celý región. Obciam pomáhame nielen pri komplexnom riadení projektov, ale nekompromisne bojujeme v Bruseli, aby na ne dostali eurofondy. Vlajkovou loďou je základná škola v Častej, aktuálne vo výstavbe,“ hovorí predseda BSK Juraj Droba. Deti by v nej mali sadnúť do lavíc už v školskom roku 2023-24. „Veľmi nám záleží na tom, aby podobná škola bola aj v Budmericiach. Chýbajú aj miesta v škôlkach. Plánujeme rozšírenie materskej školy v Častej a tá budmerická vďaka prostriedkom z IROP-u už vytvorila 40 nových miest.“

Dôležité je však nielen zvyšovanie kapacít, ale aj kvality vzdelávania. Napríklad implementáciou konceptu SMART. Alebo moderne vybavenými odbornými učebňami. Takéto vznikli aj na budmerickej základnej škole, peniaze sme na ne pomohli získať taktiež z IROP-u.

Pozreli sme si pár škôl, ktoré sa už realizujú, ale aj rozprávali o tých, ktoré to len čaká. „V tomto programovom období máme v pláne aj ďalšie projekty, ale možnosť zabojovať o ne majú všetky obce v kraji. A my im pomôžeme. Veľká vďaka môjmu župnému tímu, pretože zvyšovanie kapacít materských a základných škôl nie je našou „povinnosťou“. Robíme to, aby sa nám všetkým žilo lepšie,“ dodáva župan.

Naše územie sa však nespolieha len na eurofondy. Rozvoj projektov v oblasti kultúry, turizmu, klímy a životného prostredia financujeme aj z vlastnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Témou je aj lokálna ekonomika a funkcia obecných podnikov. Pekný príklad je exteriérové múzeum vinohradníctva a poľnohospodárstva Gazdovský dvor v Budmericiach.

Na tomto linku nájdete všetky fotografie z výjazdu.