Protihluková stena v Lamači má vzniknúť do konca leta 2025

905

Dlhodobo žiadaná protihluková stena v Lamači má stáť najneskôr v auguste 2025. Vyplýva to zo zmluvy o výstavbe, ktorú Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala so zhotoviteľom, spoločnosťou Doprastav. Na zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) upozornil na sociálnej sieti starosta mestskej časti Bratislava-Lamač Igor Polakovič.

Cena za dielo je 21.869.039 eur bez DPH (26.242.846 eur s DPH), odhadovaná cena zákazky pri vyhlásení verejného obstarávania v januári 2023 bola vo výške 19.038.257 eur bez DPH. „Predmetom zákazky je naprojektovať, vybudovať a skolaudovať dočasné protihlukové steny po oboch stranách a v jej stredovom páse diaľnice D2,“ upozornil vyhlasovateľ tendra, pričom dodal, že dielo majú vybudovať systémom mobilných protihlukových stien. „Návrh protihlukových stien vyplynul z potreby zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy diaľnice D2, keďže v dôsledku zvyšujúcej sa intenzity dopravy sú prekročené prípustné hodnoty hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí,“ dodalo NDS.

Podľa prílohy k zmluve, ktorá stanovuje harmonogram prác, by sa samotné práce po vydaní potrebných povolení mali začať na jar 2024, dielo by mali dokončiť a začať kolaudovať v auguste 2025.

Za výstavbu protihlukovej steny, ktorá má znížiť hluk z diaľnice, priamo obťažujúci obyvateľov Lamača, bojovala miestna samospráva roky. O forme mobilnej bariéry sa hovorilo už dlhšie, viackrát sa posúval predpokladaný termín výstavby v dôsledku predlžovania povoľovacích procesov a riešenia námietok voči forme realizácie protihlukovej steny i dosahu na životné prostredie.

Zdroj: TASR