Prváci zo Starých gruntov budú chodiť do školy na Tilgnerovej

1929

Pokiaľ bývate na Starých gruntoch a máte doma predškoláka, zbystrite pozornosť. Vaše školopovinné dieťa nastúpi v septembri namiesto ZŠ Karloveská 61 na Spojenú školu Tilgnerova 14. Ušetrí tak, okrem iného, čas na cestovanie do školy.

Zmena školského obvodu čiastočne navráti stav, ktorý platil pred rokom 2018. Vtedajšiemu schváleniu všeobecne záväzného nariadenia predchádzal návrh ZŠ Karloveská 61 o rozšírenie existujúceho školského obvodu, čím sa odbremenila SŠ Tilgnerova pre nedostatočnú kapacitu školy.

Čerstvo prijaté VZN vracia niektoré ulice a rodinné domy späť do obvodu Tilgnerovej. Ide o ulice alebo rodinné domy, ktoré sa zväčša nachádzajú v pešej dostupnosti školy na Tilgnerovej. Konkrétne ide o ulice Bedľová, Belániková, Hlivová, Rýdziková, Dubáková, Na Sitine, Pod lesom, Pôvabnicová, Vretenová, Zlatohríbová a Staré grunty čísla 130 až 138, 142, 148 až 244, 260, 262, 264, 324 (A, B, C, D), 326 (A, B), 328, 330, 332. Samotná zmena by sa v školskom roku 2021/2022 mala predbežne týkať 17 detí. Na zápis do prvého ročníka na SŠ Tilgnerova by tak malo prísť 90 detí.

Pri zmene obvodov sa miestne zastupiteľstvo opieralo o podnety obyvateľov a celkový počet budúcich prvákov z uvedených ulíc, či štatistík zo zápisov do 1. ročníka základných škôl.

Zdroj: Karlova Ves; Foto: ilustračné