Rača pokračuje v projekte obecnej školy Plickova

1270

Na základe rozhodnutia miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Rača z januára 2020 sa pokračuje v projekte obecnej školy Plickova, kde bola spracovaná projektová dokumentácia.

Do 3 týždňov by mal byť aj realizačný projekt a výkaz-výmer, zatiaľ na budovy bez vonkajších plôch.

Má to byť projekt 25 tried s učebňami a zázemím. Telocvičňa, šatne, kuchyňa, jedáleň, výťah s územnou rezervou pre prípadnú prístavbu 8 tried v budúcnosti.  

Na teraz začína na príslušných poslaneckých komisiách diskusia o schválení úveru na opravu školy. V auguste bude vyhlásená súťaž na investora na rekonštrukciu a prevádzku telocvične, prípadne aj vonkajšieho školského ihriska.

Mestská časť sa teší na novú a peknú školu pre deti z Rače.

Zdroj: Michal Drotován – starosta mestskej časti BA – Rača