Rači sa podarilo dosiahnuť výborné výsledky v oblasti životného prostredia

737

Napriek zúriacej pandémií sa v Rači podarilo dosiahnuť výborné výsledky v oblasti životného prostredia i dopravy.

Oddelenie životného prostredia v mestskej časti Rača sa v roku 2020 venovalo čisteniu nelegálnych skládok, oprave lavičiek či výmene a oprave hracích prvkoch na detských ihriskách. Pribudlo 36 stromov, 110 kríkov a ošetrilo sa 14 stromov. Podarilo sa opraviť chodníky a vykonať sadové úpravy.

„Vďaka tomuto mohli verejné priestory v našej správe vstúpiť do roku 2021 lepšie, bezpečnejšie aj pohľadnejšie. V tomto roku sa chystáme pridať ďalšie aktivity, ktoré pomôžu pripraviť naše mesto na klimatickú zmenu, opäť zlepšia bezpečnosť i komfort tých najzraniteľnejších a potešia oko okoloidúcich “ napísal na facebookovej stránke mestskej časti vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy Mgr. Matúš Čupka.

Zdroj: Rača