Rady mestskej polície posilnilo 16 nových mestských policajtov

754

Rady mestskej polície v Bratislave posilnilo ďalších 16 nových mestských policajtov, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť a poriadok v uliciach hlavného mesta i ochranu životného prostredia. Sú štvrtou triedou vlastného školiaceho strediska mestskej polície. Po približne trojmesačnom štúdiu a záverečnej skúške zložili v pondelok v Primaciálnom paláci sľub a dostali osvedčenie o odbornej príprave i odznaky. Prevzali si ich z rúk náčelníka mestskej polície Miroslava Antala a primátora Bratislavy Matúša Valla.

Náčelník mestskej polície novým kolegom opätovne pripomenul, že policajti musia byť fyzicky a mentálne silní a emocionálne vyrovnaní, musia tiež zvládnuť riešiť problémové situácie a reagovať na nové podnety. „Svoje povinnosti vykonávajte vždy s najvyššou mierou profesionality a myslite na to, že všetci obyvatelia Bratislavy sú v prvom rade ľudia a prejavujte im maximálny rešpekt,“ podotkol Antal.

Zabúdať by podľa neho nemali ani na to, že budú schopní meniť komunitu, v ktorej žijú, znižovať mieru zločinu a zvyšovať bezpečnosť ľudí. „Verím, že sa svojím prístupom, vedomosťami, vzorným správaním a osobnou morálkou zaradíte k tomu najlepšiemu, čo v mestskej polícii máme,“ doplnil Antal.

Cieľom odbornej prípravy je poskytnúť účastníkom kurzu teoretické vedomosti i praktické zručnosti. Teoretické vedomosti pozostávajú z jednotlivých okruhov, napríklad základov právneho poriadku či ústavného, správneho alebo trestného práva. Praktická časť pozostáva z telesnej, streleckej a zdravotníckej prípravy. V rámci výcviku si môžu napríklad natrénovať taktiku služobných zákrokov proti páchateľom priestupkov, prípadne trestných činov, ako aj použitie donucovacích prostriedkov.

Vlastné školiace a výcvikové vzdelávacie stredisko otvorila Mestská polícia v Bratislave v júni 2021. Stalo sa tak po ôsmich rokoch. Dovtedy sa frekventanti vzdelávali v stredisku v Nitre.

Zdroj: TASR; Foto: Mestská polícia Bratislava