Je prierez umeleckou tvorbou talentovaných ľudí z Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA v Modre, pre ktorých sa výtvarné umenie stalo nielen terapiou, ale i prostriedkom na vyjadrenie svojich tajných snov a túžob.

Výstava ” Rajská záhrada “, nad ktorou prevzala záštitu Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality je výnimočná najmä jedinečným úmyslom autorov vydať zo seba emóciu a pretaviť ju do výtvarného diela. Obdivuhodným spôsobom si autori dokážu zachovať vlastné videnie sveta, svoj autentický rukopis a ostať pri tom sami sebou. Dôležitý je pre nich nielen samotný proces maľby, ale i výsledok. To, ako ich diela vníma verejnosť ovplyvňuje ich motiváciu pre ďalšiu tvorbu.

Pod odborným a citlivým vedením Dariny Rohaľovej vychádzajú spod talentovaných rúk pánov Štefana Gálika, Františka Noskoviča, Branislava Šebestu a Ladislava Garaja prekrásne umelecké diela s hlbokou myšlienkou, ktorá donúti zamyslieť sa a poteší náš zrak i dušu. Výtvarné diela nám umožňujú lepšie spoznať hodnotu týchto ľudí, ich jedinečnosť a neopakovateľnosť.

Časť expozície tvoria umelecké diela pána Petra Hrušku, ktorý žil a tvoril v Mereme do 14.marca 2015. Jeho doménou bola maľba, abstrakcia a úžasná farebnosť. Mal originálny rukopis a charakteristický štýl. Maľoval a miloval život, bol výnimočný, ako jeho obrazy.
Výstavu si v priestoroch chráneného pracoviska MUSIQUE CLUB GALERIE, Štúrova 61, Modra môžete pozrieť do konca septembra 2019.

Vystavované diela sú predajné a celý výťažok bude venovaný na rozvoj umeleckej tvorby autorov výtvarných diel.