Regionálna veterinárna a potravinová správa upozorňuje na africký mor ošípaných

689

Vzhľadom na vážnu situáciu v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto žiada všetkých chovateľom zaregistrovať svoje chovy, a to aj v prípade, že chovajú len jednu ošípanú.

Regionálna veterinárna a potravinová správa zároveň vyzýva k maximálnej ostražitosti a dodržiavaniu biologickej ochrany vlastných chovov. Každý nekomerčný chov musí spĺňať podmienky biologickej bezpečnosti, napríklad ošípané nesmú prísť do styku s ošípanými z iných chovov a ani s diviakmi.

Každý nekomerčný chov musí spĺňať podmienky biologickej bezpečnosti, napr.:

  • ošípané nesmú prísť do styku s ošípanými z iných chovov a ani s diviakmi,
  • pri vstupe a výstupe z maštale musia byť zabezpečené hygienické opatrenia,
  • poľovníci 48 hodín po poľovačke nesmú byť v kontakte s ošípanými,
  • slama z oblasti s výskytom AMO sa nemôže používať na podstielku, na kŕmenie sa nesmie používať ani čerstvá tráva a zrnovina z takejto oblasti,
  • budovy chovov musia byť postavené tak, aby sa do nich nedostali diviaky, ani iné zvieratá (hlodavce, mačky a podobne)
  • každá zmena v správaní ošípanej sa musí hlásiť na príslušnú RVPS alebo súkromnému veterinárovi.

Regionálna veterinárna a potravinová správa upozorňuje, že v prípade výskytu afrického moru v chove s nedostatočnou biologickou ochranou, chovateľ stráca nárok na odškodné alebo poistné. Ak chovateľ nie je registrovaný, automaticky nedostane odškodnenie a taktiež mu bude uložená sankcia za neregistrovaný chov.

Zdroj RVaPS BA