Rekonštrukcia a dobudovanie absentujúcich chodníkov v meste Malacky

127

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia a dobudovanie absentujúcich chodníkov.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 129 177 €