Rekonštrukcia a vybudovanie nového hokejbalového ihriska v mestskej časti Karlova Ves

925

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia a vybudovanie nového hokejbalového ihriska v mestskej časti Karlova Ves.

Pôvodné ihrisko v športovo-rekreačnom areáli Majerníkova 60-62 rozmeru 30×18 (m) bolo využívané prevažne na basketbal a v roku 2021 bolo prebudované na hokejbalové ihrisko s hracou plochou 28×14,5 (m). Predmetom rekonštrukcie bolo vyhotovenie nového asfaltového povrchu, mantinelov, striedačiek a panelu elektronickej časomiery. Ihrisko bolo dané do užívania verejnosti, školám a športovým klubom. Ihrisko je aktuálne využívané bezplatne a je poskytované aj na ligové zápasy miestneho hokejbalového klubu.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Bratislava

Obec: Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Celkové výdavky projektu: 50 180 €