Rekonštrukcia cesty medzi Budmericami a Báhoňom je dokončená

1310
Rekonštrukcia cesty Budmerice - Báhoň

Cestu III/1095 v dĺžke bezmála 4 kilometre sme zrekonštruovali recykláciou za studena na mieste. Ide o nízkoodpadovú technológiu, ktorá znižuje množstvo vstupných surovín. Založená je na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky.

Aké práce realizovali naši cestári?

  • Dočasné dopravné značenie
  • Zemné práce – frézovanie, búracie práce
  • Stŕhanie krajníc
  • Stabilizácia
  • Pokládka asfaltov
  • Pokládka krajníc
  • Hĺbenie priekop
  • Vodorovné dopravné značenie

Ďakujeme vám za trpezlivosť počas rekonštrukčných prác.

Šťastnú cestu a jazdite bezpečne!

Foto: Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja