Rekonštrukcia nebytových priestorov v meste Malacky

111

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Rekonštrukcia 2 NP priestorov na Mierovom námestí.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta.

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 102 517 €