Rekonštrukcia teplovodov v Novom Meste sa dotkne aj okolitej zelene

608

V Novom Meste v týchto dňoch prebieha rekonštrukcia rozvodov tepla a teplej vody, ktorú na viacerých miestach sprevádzajú výkopové práce.

Mnohé teplovody majú aj 40-50 rokov, preto ich mestská časť mení, aby v zime nemuseli riešiť ich havárie a aby teplo v novomestských domácnostiach bola samozrejmosť. Ide o požiadavku Nového Mesta na dodávateľa tepla v mestskej časti, aby investoval do modernizácie rozvodov.

„Pri prácach sme, žiaľ, zistili, že na niektorých tzv. energokanáloch sú vysadené stromy. Každý jeden, ktorého výrub povolil okresný úrad životného prostredia, posudzujeme s firmou, ktorá rekonštrukciu realizuje, individuálne, citlivo a hľadáme riešenia ich záchrany. Samotný výrub je až posledná možnosť. Aj preto sa nám podarilo v prvej fáze minimalizovať ich počet na päť (pri rezidenčnej budove Manhattan) – k ich výrubu by malo dôjsť tento týždeň,“ píše mestská časť na webovej stránke.

Ďalšie tri stromy bude možné presadiť na iné miesto. Keď sa bude posudzovať osud ďalších stromov, budem Nové Mesto postupovať rovnako. Ich záchrana je na prvom mieste. Každopádne, už teraz mestská časť hľadá miesta, kde za stromy, ktoré je nutné vyrúbať, vysadí nové. Ak máte tip, dajte mestskej časti vedieť telefonicky na 02/49 253 372, alebo mailom patricia.tureckova@banm.sk.

„Zároveň prísne sledujeme, aby pri výkopoch nebolo stromom a ich koreňom ublížené. Preto žiadame, aby každý strom, ktorý je ohrozený, mal tzv. debnenie a zároveň – v prípade, že dochádza k poškodeniu kmeňu či koreňov, aby boli okamžite odborne ošetrené. Kolegovia na priebeh rekonštrukcie pravidelne dohliadajú,“ dodáva.

Zdroj: www.banm.sk