Rekonštrukcie plynu v Modre pokračujú

715

Spoločnosť SPP-distribúcia a.s. pokračuje v rekonštrukcii plynárenských zariadení v Modre. V niektorých častiach mesta na nespevnených povrchoch sa výkopové práce realizujú a pokračovať budú až do októbra.

Harmonogram realizácie jednotlivých etáp:

 • Bodického, Vinárska, Baštová (15.03. – 30.05.2021)
 • II. Moyzesova (20.05. – 15.06.2021)
 • III. Baštová (04.06. – 22.06.2021)
 • IV. Bodického (14.06. – 25.07.2021)
 • V. Kuzmányho (16.07. – 03.08.2021)
 • VI. Horná, Baštová (26.07. – 30.09.2021)
 • VII. Horná (16.09. – 25.10.2021)
 • VIII. Baštová (07.10. – 15.10.2021)

Harmonogram realizácie jednotlivých etáp

 • Šúrska + Dolná (01.03. – 30.04.2021)
 • II. Komenského, Šúrska, Vajanského, Družstevná (15.03. – 30.06.2021)
 • III. Šúrska, ČSL. Armády, Družstevná (15.03. – 23.07.2021)
 • IV. Šúrska, Dolná (19.04. – 30.06.2021)
 • V. Komenského, Družstevná, Šúrska (12.05.- 31.07.2021)

Zdroj: Mesto Modra