Revitalizácia bunkrov prispeje k rozvoju cezhraničného turistického ruchu

384
????????????????????????????????????

Zintenzívniť ponuku pre turistov na slovenskej strane by mal projekt Za mostom, ktorého cieľom je vybudovať cyklotrasy pozdĺž bývalej železnej opony a zrevitalizovať pohraničné bunkre pozdĺž rieky Morava.

Projekt je spoločnou iniciatívou Bratislavského kraja a spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. Predstavili ho na dnešnej konferencii realizovanej v rámci projektu „Za mostom / Behind the Bridge“, na ktorej sa okrem bratislavského župana Pavla Freša zúčastnili aj veľvyslanec Rakúskej republiky Markus Wuketich a poslankyňa NR SR a krajská poslankyňa Magda Vášáryová, ktorá je garantom projektu. Rozpočet projektu je 475.000 eur, ktoré z 95 percent poskytne Európsky fond regionálneho rozvoja.

„V projekte Za mostom ide o revitalizáciu bunkrov, ktoré boli pozdĺž bývalej železnej opony, aby sa táto trasa nielen pre cyklistov ale aj pre korčuliarov a peších turistov stala stále viac atraktívna, či už zo slovenskej alebo rakúskej strany,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Obrovský záujem je podľa neho aj zo strany starostov, ktorí spravujú obce a mestské časti pod Malými Karpatmi, aby sa celá tá sieť cyklotrás rozšírila do všetkých obcí na Záhorí a po západnej časti hlavného mesta. „Chceme, aby tá atrakcia, ktorú budujeme na bývalej železnej opone, sa z jednej jazvy, cez ktorú ľudia nemohli chodiť, zmenila na turisticky príťažlivé miesto, kde budú návštevníci tráviť svoj voľný čas,“ doplnil župan Pavol Frešo.

Významnú úlohu zohrala aj poslankyňa NR SR a zastupiteľstva BSK Magda Vášáryová, ktorá je garantom projektu. „Potrebovali sme novelou zákona previesť majetok, ktorý nevyužíva ministerstvo obrany, a to sú vojenské zruby, teda bunkre, do majetku Bratislavského samosprávneho kraja, aby sa mohol BSK o ne starať, aby aj ta signálna bývala cesta pohraničníkov mala svojho pána, aby sa to využívalo a aby to bolo právne čisté,“ priblížila. Zároveň verí, že táto hranica už nikdy nebude deliaca, ale bude spájať.

Revitalizácia bunkrov nadväzuje na dobudovanie základnej turistickej infraštruktúry pre kvalitný rozvoj cykloturizmu a turizmu v regiónoch susediacich s cyklomostom, ktorý sa stavia medzi Devínskou Novou Vsou a rakúskou obcou Schlosshof. Renovované bunkre majú zatraktívniť cyklotrasy v danom území a prispieť tak k rozvoju cezhraničného turistického ruchu. Podľa župana Pavla Freša budú zároveň slúžiť aj ako spomienka na obete totalitného režimu, ktoré zahynuli pri pokuse o prekonanie „železnej opony“ na ceste do demokratického sveta.

Projekt „Za Mostom“ bude realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika 2007 – 2013. Vedúcim partnerom projektu je Bratislavský kraj.