Revitalizácia Dulovho námestia prinesie viac miesta pre ľudí a aj zachovanie parkovania

708

Východná časť Dulovho námestia je vďaka Metropolitnému inštitútu Bratislavy bližšie k revitalizácii. Architekti vypracovali štúdiu, podľa ktorej sa toto miesto zmení na príjemný bezbariérový pobytový priestor pre všetky generácie. Vďaka rekonštrukcii sa tiež zvýši bezpečnosť cyklistov a upraví sa aj parkovanie.

Štúdia vychádza z dát, ktoré vzišli z participatívneho procesu, do ktorého sa zapojilo vyše 900 ľudí. „Požiadavky miestnych obyvateliek a obyvateľov sme tak pretavili priamo do tohto návrhu,“ približuje hlavné mesto.

Čo prinesie plánovaná revitalizácia Dulovho námestia?

Najvýraznejšou zmenou bude presunutie parkovacích miest bližšie k Trenčianskej ulici, pričom ich počet sa zvýši o dve miesta na 31. Na uvoľnenej ploche vznikne príjemný pobytový priestor s lavičkami, smetnými košmi a vzrastlou zeleňou, ktorá poskytne ľuďom tieň.

Pribudne aj nové osvetlenie, vďaka ktorému sa zvýši bezpečnosť a pohodlie. Dôležitou zmenou bude výškové zjednotenie celej plochy námestia až po parter susediacich budov. Tým sa docieli bezbariérovosť priestoru.

Zmení sa aj vedenie cyklotrasy. Súčasná cyklotrasa má byť zjednotená do obojsmerného pruhu, ktorý je vedený paralelne k jednosmernej automobilovej komunikácii z Košickej na južnej strane námestia.

Architekti v štúdii rátajú aj s budúcou električkovou traťou vedenou po Košickej ulici. Po jej vybudovaní sa súčasné autobusové zastávky na námestí premiestnia do stredového ostrovčeka, kde vznikne spoločné nástupište pre autobusy aj električky. Obnovu zastrešuje štvorica vysúťažených slovenských ateliérov – studeny architekti, ateliér AK Ľubomír Závodný, Peter Stec Studio a TERRA FLORIDA.

Revitalizácia je súčasťou programu na obnovu verejných priestorov Bratislavy www.zivemiesta.sk

„Do konca tohto roka majú architekti sfinalizovať projektovú dokumentáciu. So samotnou výstavbou sa začne po tom, čo sa podarí získať všetky potrebné povolenia a obstará sa zhotoviteľ stavby,“ dodáva.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR