Revitalizácia verejného priestranstva v meste Malacky

521

Mesto v roku 2021 zrealizovalo projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Revitalizácia verejného priestranstva “ Park Sasinkova“.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok mesta financovaný z rozpočtu mesta a z externých zdrojov v rámci BRDS (vo výške 13 500 €).

Okres: Malacky

Mesto: Malacky

Celkové výdavky projektu: 27 007 €