Rezidentské karty v Karlovej Vsi dostanú ľudia priamo do schránky

1162

Vodiči z bezplatných parkovacích zón Silvánska a Veternicová/Hlaváčiková budú ušetrení od návštevy úradu. Parkovaciu kartu im pracovníci karloveského miestneho úradu doručia priamo do schránky. Dôvodom je predĺžený zákaz vychádzania.

Všetci vodiči, ktorí mali platnú kartu pre rok 2020, si nové rezidentské karty nájdu vo svojich poštových schránkach do konca februára. Miestny úrad odporúča rezidentom, aby si skontrolovali správne označenie svojich schránok.

V prípade otázok k doručovaniu bezplatných rezidentských parkovacích kariet kontaktujte Ing. Beatu Boháčikovú na telefónnom čísle 0940 634 157 alebo na e-mailovú adresu beata.bohacikova@karlovaves.sk

Zdroj: Karlova Ves