Rezidentské parkovanie v zóne Tehelné pole sa posúva na december

1321

Spustenie pilotného projektu rezidentského parkovania v zóne Tehelné pole a okolie sa posúva na december 2020. K novému termínu musela mestská časť Nové Mesto pristúpiť pre okolnosti súvisiace s verejným obstarávaním na informačný systém pre potreby regulovaného parkovania.  

„Procesné úkony v rámci vyhláseného verejného obstarávania spôsobili nemožnosť dodržania pôvodne plánovaných termínov plnení požadovaných zo strany verejného obarávateľaľa. Z tohto dôvodu bolo zrušené verejné obstarávanie a bude vyhlásené nové,“ píše sa v návrhu všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom bude miestne zastupiteľstvo rokovať na zasadnutí 23. septembra. Posunie sa tak aj spustenie registrácie rezidentov a vydávanie rezidentských kariet.  

Zdroj: Nové Mesto