Pozrite si VIDEO: Vynovený interiér synagógy v Senci je doslova očarujúci

5502
Synagóga Senec
Synagóga Senec

„Vysoko oceňujem, ako sa Bratislavskému samosprávnemu kraji podarilo obnoviť túto významnú historickú i religióznu pamiatku a navrátiť jej pôvodný charakter a ducha. Vynovený interiér synagógy je doslova očarujúci,“ píše v liste adresovanom predsedovi BSK Jurajovi Drobovi predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZ ŽNO) Richard Duda.

Podľa Dudu to svedčí o tom, že zámery BSK sú na prospech občanov Senca i členov židovskej komunity. „Plánované expozície prispejú k lepšiemu poznaniu židovských náboženských i kultúrnych tradícií u väčšinovej populácie. V mene ÚZ ŽNO Vám chcem prisľúbiť neochvejnú podporu a pomoc pri dokončovaní rekonštrukcie i budovaní expozícií.“

Predseda ÚZ ŽNO tiež vyzdvihol aj ďalšie investície a aktivity BSK v súvislosti s úpravou okolia pamiatky a rekonštrukcie rituálneho kúpeľa. Podľa neho vytvorenie parku a oddychovej zóny pri synagóge prispeje k tomu, že sa stane znova jedným z centier spoločenského i kultúrneho života mesta, tak ako to bolo v dávnej minulosti.

„Dovoľte mi poďakovať v mene ÚZ ŽNO Vám i všetkým Vašim kolegom na úrade BSK za úsilie, snahu a vytrvalosť pri rekonštrukcii Seneckej synagógy, významného objektu židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Som nadšený ako sa podarilo navrátiť pamiatke jej pôvodný lesk a slávu. Chcem Vás uistiť, že podporujeme plány BSK pri jej využití a sme pripravení Vám pomôcť pri ich uskutočňovaní,“ uzavrel Richard Duda.

Pozrite si video:

Vynovený interiér Synagógy v Senci je doslova očarujúci
Synagóga by bez zásahu župy schátrala

„Historický klenot, senecká synagóga, by bez zásahu župy schátrala. Kedysi významnému chrámu sme vrátili dôstojnosť. Po otvorení bude slúžiť všetkým a budeme sa v nej stretávať na koncertoch, workshopoch, výstavách a diskusiách,“ hovorí predseda BSK Juraj Droba.

Synagóga bola vybudovaná začiatkom 19. storočia, vedľa nej mala stáť aj učebňa a zimná modlitebňa. Dnešná podoba sa datuje do obdobia rokov 1905 – 1906. Bratislavský samosprávny kraj sa pustil do rekonštrukcie po 65 rokov chátrania tohto historického objektu. Chrám ožije kultúrou, pripomenie minulosť židovskej komunity a uchová aj vzácny rituálny kúpeľ mikve či murovanú pec.

Viac fotografií nájdete kliknutím NA TENTO ODKAZ >>

Foto a video: Monika Kováčová / BSK