Rodičia nebudú v Bratislave platiť za zatvorené škôlky

2172

V Bratislave nebudú rodičia platiť poplatky za materské školy, jasle a školské kluby, ak budú kvôli koronavírusu zatvorené.  Dohodli sa na tom bratislavskí starostovia v rámci Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová na Facebooku upresnila, že uhradené poplatky budú rodičom vrátené pri vyúčtovaní.  

Každá mestská časť si však konkrétny postup určí sama, pretože majú rôzne upravené pravidlá.

Jasle, materské školy, základné aj stredné školy, sú naďalej až do odvolania zatvorené.